Іван Франко - Semper tiro

«Semper tiro» — збірка поезій Івана Франка. Видана 1906 року у Львові.
Назва збірки походить від латинського вислову «poeta semper tiro» — поет завжди учень.

 

Iван Якович Франко

Збірка "SEMPER TIRO"

SEMPER TIRO

    

    Життя ко­рот­ке, та без­меж­на шту­ка

    І незг­ли­би­ме твор­че ре­мес­ло;

    Що зра­зу, ба­читься, тобі бу­ло

    Лиш оп'яніння, за­бав­ка, ошу­ка,

    Те в не­об­ня­тий розмір урос­ло,

    Всю ду­шу, мрії всі твої ввісса­ло,

    Всі си­ли за­би­ра і ще го­во­рить: "Ма­ло!"

    І пе­ред пло­дом влас­ної уяви

    Стоїш, мов пе­ред бо­жест­вом яким,

    І су­шиш кров свою йо­му для сла­ви,

    І своїх нервів сок, свій мо­зок пе­ред ним

    Кладеш замість ка­ди­ла й стра­ви,

    І чуєш сам се­бе ра­бом йо­го й підда­ним,

    Та в серці шеп­че щось: "Ні, бу­ду твоїм па­ном".

    Не вір сим по­шеп­там! Зрад­ли­ва та бо­ги­ня,

    Та Му­за! Ва­бить, на­дить і ма­нить,

    Щоб вис­сать "я" твоє, зро­бить з те­бе на­чин­ня

    Своїх за­ба­гань, дух твій спо­рож­нить.

    Не вір ме­лодії, що з струн її дзве­нить:

    "Ти бу­деш май­ст­ром, бу­деш па­ном тонів,

    І серць во­ло­да­рем, і влад­ни­ком мільйонів".

    О, не ду­ри се­бе ти, мо­ло­дая ліро!

    Коли в душі пісень тісниться рій,

    Служи бо­гині не­по­хит­но, щи­ро,

    Та па­ну­вать над нею і не мрій.

    Хай спів твій бу­де за­па­ху­ще ми­ро

    В пи­ру жит­тя, та сам ти скром­но стій

    І знай од­но - po­ёta sem­per ti­ro1.

    

____________________

    

    1 По­ет завж­ди учень (лат).

    

СОНЕТ

    

    Благословенна ти поміж жо­на­ми,

    Одрадо душ і сон­це бла­говісне,

    Почата в зах­ваті, ок­роп­ле­на сльоза­ми,

    О раю мій, моя ти му­ко, Пісне!

    Царице, ти най­ниж­чо­го з-між лю­ду

    Підносиш до вер­шин свой­ого тро­ну

    І до гли­бин терпіння, сліз і бру­ду

    Ведеш і тих, що дви­га­ють ко­ро­ну.

    Твій по­дих всі сер­ця людські рівняє,

    Твій поцілуй всі душі бла­го­ро­дить

    І сльози на ал­маз пе­реміняє.

    І до­тик твій із тер­ня рожі ро­дить,

    І по сер­цях, мов чар со­лод­кий, хо­дить,

    І бу­дить, мо­ло­дить, і оп'яняє.

    

МОЄМУ ЧИТАЧЕВІ

    

    Мій дру­же, що в нічну го­ди­ну ти­ху

    Отсі ряд­ки очи­ма пробігаєш

    І в них на­род­но­му за­ра­ди ли­ху

    Чи влас­ним бо­лям по­лекші шу­каєш, -

    Коли тобі хоч при од­но­му слові

    Живіше в гру­дях сер­це затріпо­че,

    В душі оз­веться щось, не­мов лу­на в діброві,

    В очах огонь сльозу зга­сить за­хо­че, -

    Благословлю те­бе, щоб аж до ско­ну тво­го

    Доніс ти сер­це чис­те й щи­ру ду­шу

    І щоб ти не заз­нав сирітства ду­хо­во­го,

    В яко­му я свій вік ко­ро­тать му­шу.

    

    17.IX 1905

    

КОНКІСТАДОРИ

    

    По бурх­ливім оке­ані

    Серед піня­вих валів

    Наша фло­та су­не, б'ється

    До незвісних бе­регів.

    Плещуть вес­ла, гнуться щог­ли…

    Ось і прис­тань за­тиш­на!

    Завертай! І бік при боці!

    І стер­но біля стер­на!

    Кидай якорі! На бе­рег

    По по­мос­тах ви­хо­ди!

    Нічичирк! Ще лед­ве дніє…

    Пусто скрізь… Ста­вай в ря­ди!

    Сонний го­род ще дрімає…

    Схопимо йо­го у сні…

    Перший крик - наш ок­рик бою

    І побіднії пісні.

    Та за­ки ру­шать, пус­кай­те

    Скрізь огонь по ко­раб­лях,

    Щоб всі зна­ли, що не­ма нам

    Вороття на ста­рий шлях.

    Бухнув дим! Хлю­по­че мо­ре…

    Щось мов стог­не у судні…

    Паруси за­ло­потіли,

    Наче кри­ла ог­няні.

    Гнуться реї, сип­лять іскри,

    Мов роз­па­лені річки…

    Снасть скри­пить… Ви­сокі щог­ли

    Запалали, мов свічки.

    Що за на­ми, хай навіки

    Вкриє попіл життьовий!

    Або смерть, або побіда! -

    Се наш ок­лик бой­овий!

    До відваж­них світ на­ле­жить,

    К чор­ту бо­язнь навісну!

    Кров і труд ось тут здвиг­не нам

    Нову, кра­щу вітчи­ну!

    Кохавина, д[ня] 26 лип­ня 1904

    Нові співо­мов­ки

    

ЦЕХМІСТЕР КУПЕР'ЯН

    

    Облягали ля­хи місто

    Десь в часі Руїни,

    Штурмували бра­ми й му­ри,

    Підкладали міни.

    Боронилося ко­зацт­во,

    Й міща­ни не спа­ли,

    День і ніч гриміли з мурів

    Пушки й са­мо­па­ли.

    Але Ку­пер'ян-цехмістер

    Був за всіх зав­зя­тий,

    Цеховому то­ва­рист­ву

    Нишком став ка­за­ти:

    "Годі, брат­ця, нам на му­рах,

    Як сичі, сидіти,

    Покажім, що й ми, міщанст­во,

    Не страш­кові діти!

    Вдармо ніччю на їх табір

    З кру­то­го бай­ра­ку!

    Згиньмо або тих ля­шеньків

    Зотрім на та­ба­ку!"

    Як зга­да­ли, так зро­би­ли,

    Щастила їм до­ля,

    І роз­би­ли вра­жу си­лу,

    Як пух, се­ред по­ля.

    Радість! Сла­ва! Крик і гомін!

    Збігаються в місті

    Шевці, кравці, всякі справці -

    Не сто і не двісті.

    І віта­ють Ку­пер'яна

    З йо­го во­яка­ми,

    Як ге­роя, всю до­ро­гу

    Всипали квітка­ми.

    А на площі чор­на ра­да:

    Взяли всі га­да­ти,

    Яку б то­му Ку­пер'яну

    Нагороду да­ти?

    Одні ка­жуть: "Чим він досі

    Був у нас? Цехмістром!

    Тепер йо­го за зас­лу­гу

    Виберім бурмістром!"

    Другі ка­жуть: "Що, бурмістром?

    Ми на се не згожі!

    Най він бу­де ко­мен­дан­том

    В ог­невій сто­рожі".

    Треті ка­жуть: "Ні, па­но­ве,

    Іншу ра­ду май­мо,

Сторінка 1 з 4 Показати всі сторінки << На початок < 1 2 3 4 > У кінець >>

Завантажити матеріал у повному обсязі:
Файл
Скачать этот файл (Ivan_franko_semper_tiro.docx)Ivan_franko_semper_tiro.docx
Скачать этот файл (Ivan_franko_semper_tiro.fb2)Ivan_franko_semper_tiro.fb2