Просо - Павло Глазовий

ПРОСО

На риночку спекулянтка 
Просом торгувала. 
Добра того вона мала 
Майже півчувала. 
Щоб торгівля йшла жвавіше, 
Десь хильнула чарку 
І з сусідкою по місцю 
Зав’язала сварку. 
— Не було ще в цілім світі 
Гіршої зарази! 
— А ти, клята торбохватко, 
Дурна аж три рази. 
— А ти двісті! 
— А ти триста. 
— А ти — три мільйони! 
— А ти дурна знаєш скільки? 
Три сиксиліони! — 
Спекулянтка, що такого 
Слова не чувала, 
Стала пригорщами кидать 
Просо із чувала, 
Репетуючи при тому: 
— Нехай зна весь ринок, 
Що дурна ти рівно стільки, 
Скільки тут пшонинок!.