Спільне й відмінне в романах «Вершники» Ю. Яновського та «Тронка» О. Гончара

 

Спільне й відмінне в романах «Вершники» Ю. Яновського та «Тронка» О. Гончара

 

 

 

«Вершники» Ю. Яновського

«Тронка» О. Гончара

 

Спільне

 

 

Порушення важливих суспільно-політичних і морально- етичних проблем. Через обидва романи проходить услав­лення творчої праці людини, несумісність творення й руйнування

В обох творах — гуманістичне розв’язання проблеми війни й миру. І хоч у романі Яновського — класова боротьба, а в «Тронці» — мирне будівництво, твори обох письменників наснажені спільною думкою: люди повинні будувати, а не руйнувати

Обидва письменники широко використовують зорові, слу­хові, психологічні подробиці, які надають творам емоцій­ного забарвлення

Обидва письменники — майстри пейзажних картин. Пей­зажі Ю. Яновського вражають психологічною настроє­ністю, яскравою метафоричністю. 0. Гончар досить часто подає картини в динаміці й контрасті. Як правило, вони підпорядковані розкриттю душевних переживань героїв

 

 

 

«Вершники»

Ю. Яновського

 

«Тронка» О. Гончара

 

Відмінне

 

 

Усі новели об’єднані між собою ідейним задумом, спільною темою,  часом і місцем дії,  головними пер­сонажами,  мовностиліс­тичними особливостями. 
Яновський не дотримується хронологічного принципу в показі подій
Кожна новела має своїх героїв,  однак локальна закінченість розвитку характерів не відділяє яко­юсь прірвою розділ від розділу.  Кожна з новел не тільки досліджує харак­тери (Горпищенка,  Лукії, Дорошенка, Віталика, Ліни,  Уралова та інших), не тільки показує його формування,  а й ставить героїв у такі умови,  у яких повинне виявитися їхнє ставлення до проблем
Ю.  Яновський прагнув створити узагальнений образ народу,  якого поса­дила на коня революція, романтична подача мате­ріалу
 
Перед нами прозовий,  спо­кійний,  часом досить тон­кий малюнок,  поданий реалістично