Григорій Сковорода - Повне зібрання творів у двох томах (Обереги, 1994)

 

Видавництво: Обереги, 1994. - 527 + 479 с.


До двотомнка творів Григорія Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі,філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на нову українську літературну мову, вони відкривають сучасному читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра.