Аналіз «Любіть Україну» Сосюра

Аналіз «Любіть Україну» Сосюра

«Любіть Україну» аналіз твору — тема, ідея, жанр, сюжет, композиція та інші питання розкриті в цій статті. 

ПАСПОРТ ТВОРУ

Рід літератури «Любіть Україну»: громадянська лірика, 

Жанр «Любіть Україну»: вірш-послання.

Тема «Любіть Україну»зображення поетичного образу України, її краси й величі.

Ідея «Любіть Україну»: возвеличення палкої любові українців до рідного краю; заклик українців любити рідну землю: «Любіть Україну!»

Віршовий розмір «Любіть Україну»амфібрахій.

Художні особливості «Любіть Україну»: емоційно-схвильований заклик — «любіть Україну», виражений двічі рито­ричним звертанням, загострює увагу читача, передає емоції автора, є також ідейно-пафосною, ідейно-композиційною основою твору. Авторові вдалося створити унікальний зоровий образ України. В. Сосюра не випадково вико­ристовує епітет «солов’їна». Саме він розкриває красу рідного слова, синів­ську любов до рідної мови.

В. Сосюра обережно використовує зображально-виражальні засоби, ніби побоюється збитися на фальшиву пишномовність, пустопорожній пафос. Поодинокі епітети влучні, точні, викликають цілу симфонію асоціацій: виш­нева Україна, мова солов’їна, хмари пурпурові, весни світлі і щирі (усі епіте­ти, крім першого, інверсовані, що підсилює звучання і зміст означуваного ними слова). Нечисленні порівняння («Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води», «Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками») доповнюють поетичний образ рідної землі; так само, як і метафора «в просторів солодкому чарі», яка образно і сконденсовано передає красу отчого краю, його природи. Серед порівнянь особливе смислове наванта­ження має вислів «як та купина, що горить — не згора», своєрідний перифраз біблійної неопалимої купини як символу безсмертя народу, Батьківщини, яких не поневолити фашистам.

Такою — живою, реальною, зримою — постає Україна у вірші, що закінчу­ється зверненням до молоді знову у формі заклику (юначе! дівчино!) до сер­ця кожної людини.

Автор використовує один з найпоширеніших художніх засобів — метонімію, тобто заміну понять на основі їх зв’язку, перенесення назви одного явища на інше — звісно, багнети і грім канонад уособлюють народ, армію, яка прине­сла визволення від фашистів (поезія написана в 1944 році).

Простота художніх засобів і їх довершеність, непідробна щирість і схвильо­ваність інтонацій дали поетові змогу втілити глибокий загальнолюдський зміст: люби рідну землю, шануй інші народи, будь щедрий серцем на добро, добрі вчинки — тим ти звеличиш і прославиш своє ім’я, свою Україну у віках.

Примітки: Патріотичний вірш «Любіть Україну», написаний у 1944 р., у 1951 р. став причиною найгостріших звинувачень поета в націоналізмі. В. Сосюру пере­стали друкувати, він жив під загрозою арешту, яка зникла тільки зі смертю Сталіна 1953 року. Проте поет вистояв, бо любив Україну, а вірш продовжу­вав жити своїм повнокровним життям.