Василь Стус - Вибрані твори

 

Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2008. — 352 с.
ISBN 978-966-481-088-0
Василь Семенович Стус — класик української літератури XX століття. Він став на смертельний двобій із тоталітарним режимом і залишився в пам'яті людській як нескорений поет-борець.
До видання ввійшли вибрані поезії зі збірок «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», «Час творчості», «Палімпсести». Також книга включає публіцистичний лист Василя Стуса «Я об­винувачую» — шедевр вітчизняної демократичної думки.
Видання адресоване широкому загалу шанувальників українського слова.

Завантажити матеріал у повному обсязі:
Файл
Скачать этот файл (Vasil_stus_vibrani_tvori.pdf)Vasil_stus_vibrani_tvori.pdf