Вітаїзм (віталізм) — сти­льова течія початку XX ст.

 

Вітаїзм (віталізм) — сти­льова течія початку XX ст.

 

Вітаїзм також — віталізм (від лат. vitalis — життєвий). Сти­льова течія початку XX ст., проявилася в кількох модерніст­ських напрямах (неоромантизм, футуризм, експресіонізм).

Го­ловна ознака — відтворення безперервного потоку життя, погляд на людину як на біологічну істоту. Джерело вітаїзму — учення Ф. Ніцше про «діонісійське» (темне, інстинктивне) начало куль­тури. В українській літературі вітаїзм також стверджував життє­вість, незнищенність нації. Представлений творами М. Хвильо­вого, Є. Маланюка, О. Ольжича, У. Самчука.