Роман — визначення

 

Роман — визначення

 

Роман (фр. roman — романський) — літературний жанр, най­більш поширений у XVIII-XX ст.; великий за обсягом, складний за будовою епічний твір, у якому широко охоплені життєві події, глибоко розкривається історія формування характерів багатьох персонажів.