Новела — визначення

 

Новела — визначення

 

Новела (іт. novella, від лат. novellas — новітній) — невели­кий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.