Роман у новелах — визначення

 

Роман у новелах — визначення

 

Роман у новелах — складний за побудовою і великий за роз­міром епічний прозовий твір, у якому широко охоплені життєві події певної епохи; складається з окремих новел, об’єднаних спільним задумом.