Гумореска — визначення

 

Гумореска — визначення

 

Гумореска — невеликий віршований, прозовий чи драматич­ний твір з комічним сюжетом, відмінний від сатиричного твору легкою, жартівливою тональністю. Тут сміх постає у вигляді доброзичливої, емоційно забарвленої естетичної критики в дотеп­ній, парадоксальній, подеколи оксюморонній формі, в аспекті морально-етичних критеріїв, що унеможливлюють цинізм. У гумо­ресках письменник змальовує події та персонажів чудернацько, часом недоречно, і саме це є основою смішного. Типовими худож­німи прийомами, що використовуються в гуморесці є неправильне тлумачення якогось явища, події, предмета, уживання слів і вира­зів жартівливого характеру, пестливих слів.