Поема в прозі — визначення

 

Поема в прозі — визначення

 

Поема в прозі — ліро-епічний твір, написаний прозою, у якому оповідь про історичні події й події життя героїв розкривається через сприйняття й оцінку оповідача.