Віршовий розмір або метр — визначення

 

Віршовий розмір або метр — визначення

 

Віршовий розмір або метр (грец. metron — міра) — поширений у силабо-тонічній версифікації термін для позначення особ­ливостей ритмічної одиниці, покладеної в основу певного віршо­вого твору, власне — міра вірша, його загальна схема, з якою узгоджуються його елементи (ямбічний розмір, дактилічний роз­мір тощо).

Ямб — двоскладовий віршований розмір з наголосом на дру­гому складі (и—).

Хорей — двоскладовий віршований розмір з наголосом на пер­шому складі (—и).

Дактиль — трискладова стопа з наголосом на першому складі (—ии).

Амфібрахій — трискладова стопа з наголосом на другому складі — наголошений серед ненаголошених — у стопі (и—и).

Анапест — віршований розмір з трьох складів із наголосом на останньому (ии—).

Пірихій — допоміжна стопа, що складається з двох коротких складів, може заміняти ямб або хорей, але самостійно не вжива­ється й на визначення віршового розміру не впливає (ии).