Роман у віршах — визначення

 

Роман у віршах — визначення

 

Роман у віршах — різновид змішаного жанру, що поєднує багатоплановість, епічні принципи розповіді з суб’єктивністю, притаманною ліричним творам.

Роман у віршах став популярним у ХІХ-ХХ ст. Межують з ним драматична поема, віршована повість.

В Україні помітне пожвавлення цього жанру спостеріга­ється у 60-70 рр. XX ст. (хоча представлений він й у 30-50 рр.: «Марина» М. Рильського, «Червоногвардієць» В. Сосюри) «По­ліська трилогія» О. Підсухи, «Молодість брата» Л. Первомайського, «Маруся Чурай» Ліни Костенко.

Роман у віршах — одна з найскладніших літературних форм, суть якої полягає в тому, що у великому художньому полотні епічний спосіб зображення життя через систему подій і розгор­нутий сюжет, через змалювання сформованих характерів поєд­нується з глибоким ліризмом — віршованою, емоційно забарв­леною мовою, з безпосереднім вираженням внутрішнього стану й почуттів автора.