Притчевість в літературі

 

Притчевість в літературі

 

Притчевість — це така якість художнього твору, що виявляє завуальоване, приховане в тексті, його вихід на морально-етичну та філософську проблематику на високому рівні узагальнень.

Особливості притчевої прози:

•      своєрідна двоплановість;

•      ситуації морального експерименту (лабораторних ситуацій);

•      багатопланові символічні образи;

•      використання у творі параболи;

•      ускладнені часопросторові характеристик;

•      спорідненість притчевості та іронічності як наслідок того, що

іронічна література аксіологічна за своєю сутністю;

•      театральність;

•      традиційна біблійна символіка;

•      вихід на рівень міфологічного світовідчуття.