«ПЛУГ» — Літературне угруповання

«ПЛУГ»

Ініціатором створення і головою «Плугу» був С. Пилипенко, його активними членами — А. Го­ловко, А. Панів, І. Сенченко, Г. Епік, О. Копиленко, Д. Гуменна, П. Панч, І. Шевченко, В. Гжиць- кий, П. Усенко та інші.

Із квітня 1922 р. «плужани» ухвалили «Платформу ідеологічну і художню», де наголошували, що «революційно-селянська творчість плужан має бути скерована насамперед на організацію сві­домості широких селянських мас і сільської інтелігенції в дусі пролетарської революції».

Позитивним в діяльності «Плуга» було те, що він орієнтував письменників на глибинний і драматичний матеріал життя українського села, суттєво доповнюючи таким чином однобічно- індустріальну і часом наївно-«пролетарську» орієнтацію інших літературних організацій, допома­гав знайти своє місце в літературі обдарованій селянській молоді.

Негативним у діяльності організації було те, що «плужани» намагались обмежити й регламен­тувати «революційним просвітництвом» підхід письменника до тлумачення та обробки матеріалу, свідомо надавали творам максимальної простоти й доступності форми, брали курс на масовість літератури.