СПУ — Літературне угруповання

СПУ

(СПІЛКА ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ)

23 квітня 1932 р. з’явилась постанова ЦК ВКП (б) «Про перебудову літературно-художніх ор­ганізацій». Її наслідком стало утворення Спілки письменників СРСР, складовою якої стала СПУ (Спілка письменників України). Обов’язковим для кожного представника Спілки було перебування в лавах комуністичної партії. Видання постанови ЦК в справі літератури означало, що партія пере­бирає керівництво літературою у свої руки. Гасло «пролетаризації» було відкинуте, йому проти­ставлене гасло «совєтизації».

Писати за директивними вказівками центральних органів партії стало обов’язком письменни­ка, ухилитися від якого він не міг. «Хочу» не існувало — тільки «мусиш».