Офіційна програма ЗНО з української літератури 2022 року

- Розділ оновлено 16.08.2021 -

Офіційна програма ЗНО з української літератури 2022 року

Назва
розділу
Зміст
літературного
матеріалу
(письменники, твори)
Предметні
уміння та навички
1. Усна народна 
творчість
Загальна 
характеристика 
календарно-
обрядових, суспільно-
побутових та 
родинно-
побутових пісень.

 

 

 

Тематика, образи,
зміст народних
дум і балад.

 

Балада
Учасник ЗНО
повинен уміти:
 
літературний твір
чи його уривок.
 
Розрізняти
 
Розрізняти
і називати
 
Аналізувати
зміст, образи,
 
Визначати
провідні мотиви
історичних пісень, характеризувати
образи героїв –
історичних осіб.
 
Визначати
тематику й
художні особливості
балад і дум,
пісень Марусі Чурай.
 
Виділятиу
фольклорних
символи, гіперболу, визначати
їхню художню роль.
2. Давня
україн-
ська 
літера-
тура
минулих літ» (уривки про
заснування Києва, 
про помсту
княгині Ольги) 
 
 
Знати основні теоретико-
літературні
поняття: 
- сюжет і
літературного твору;
 
Знати та вміти визначати в літературному творі тропи
3. Літера
тура кінця 
XVIII 
поча-
ткуXX ст.
 
 
 
 
 
 
Знати основні теоретико-
літературні поняття: 
 
реалізм, їхні ознаки; 
різновиди повісті та роману
поема, тематичні
різновиди лірики
4. Літера-
тура
XX ст.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учасник ЗНО повинен:
 
Визначати місце і
роль митця в літературному
процесі.
 
Знати основні
теоретико-літературні поняття:
- модерністські
напрями та течії: імпресіонізм, неоромантизм,
 
Знати основні
теоретико-літературні поняття: 
- різновиди роману
 
Вміти пояснювати поняття: 
5. Твори україн-ських
письме-
нників-
емігрантів
 
Учасник ЗНО повинен: 
 
Орієнтуватися 
 
Знати
6. Суча-сний літера-
турний
процес
Загальний
огляд, основні тенденції. 
 
Постмодернізм
як літературне явище
Учасник ЗНО повинен:
Орієнтуватися 
в основних
тенденціях розвитку сучасної літератури;