Теоретичні матеріали з літератури, які включені до ЗНО

Учасник ЗНО повинен знати основні теоретико-літературні поняття: 

сюжет і композиція літературного твору;
 
пригодницький роман та його особливості;
лірикасонетгімнпосланняпоема, тематичні різновиди лірики;
 
- модерністські напрями та течії: імпресіонізмнеоромантизмсимволізмекспресіонізм;
постмодернізм та його найхарактерніші ознаки.
 
 
 

Учасник ЗНО повинен знати та вміти визначати в літературному творі тропи

 

Учасник ЗНО повинен: 

Орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури.
 
Вміти аналізувати літературний твір чи його уривок;
Аналізувати зміст, образи, настрої суспільно-побутових і родинно-побутових пісень;
Виділяти у фольклорних творах анафорирефренипостійні епітетиперсоніфікаціюсимволигіперболу, визначати їхню художню роль.
 
Визначати провідні мотиви історичних пісень, характеризувати образи героїв - історичних осіб.
Визначати тематику й художні особливості балад і дум, пісень Марусі Чурай.
Визначати місце і роль митця в літературному процесі.

{!apb}