Твір на тему: «Напевно, усі успішні люди — кар’єристи...»

Твір на тему: «Напевно, усі успішні люди — кар’єристи...»

 

Прочитайте текст:

Кар’єризм — це намагання зробити кар’єру, не враховуючи ін­тереси громадської справи; гонитва за особистими успіхами. Зро­зуміло, що перша частина цього тлумачення має явно негативне забарвлення. Але хіба можна зневажати цілеспрямовану, працьовиту людину, яка вміє досягати поставленої мети, навіть якщо іноді вона поводить себе егоїстично? Напевно, усі успішні люди — кар’єристи...

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

 

ОРІЄНТОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ НАПИСАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ

Варіант 1
Кількість слів: 229
Курсивом виділено аргументи (докази)
 

Уважаю, що не може бути піддана сумніву позиція, згідно з якою кар’єризм є важливою ознакою життя сучасної людини. Проте він не завжди має бути жорстким та егоїстичним: особисті успіхи нерідко залежать від уміння добре ставитися до оточення.

Свою позицію я хотіла б підтримати низкою аргументів. По-перше, здобутки, в основі яких нехтування громадських інтересів, не бувають міцним підгрунтям для наступних досягнень, не да­ють тривалої користі, надії на підтримку в скрутних обставинах, коли людині потрібна допомога. І якщо кар’єрист не матиме хоро­ших стосунків із своїми колегами, то особисті успіхи можуть його оминути. Прикладом цього є історія, про яку я дізналася, пра­цюючи з відомою журналісткою Джессікою Мішо. Вона розпові­ла про талановитого французького дизайнера, котрого в момент фінансової кризи не підтримала преса. Амбітність та егоїзм кутюр’є позбавили його людської симпатії і допомоги, що й призве­ло до закриття його будинку моди.

По-друге, цілеспрямованість і працьовитість є найголовнішими факторами розвитку кар’єри. Успіх приходить до тих, хто зали­шається людяним і чесним. Усе інше — швидкоплинне. Доречним зразком жінки, яка змогла зробити блискучу кар’єру, є Діда — ге­роїня роману Люко Дашвар «Мати все». Вона, талановитий лікар із родини інтелігентів, зберегла людяність навіть після того, як стала провідним спеціалістом приватної іноземної клініки.

Безперечно, можна навести ще чимало прикладів на користь моєї позиції, але й запропоновані вище доводять, що успіх люди­ни залежить від уміння досягати мети чесними шляхами. Бо его­їзм і зневажання інших не завжди можуть допомогти створенню чудової кар’єри.

 

Варіант 2

Кількість слів: 286
Курсивом виділено аргументи (докази)
 

Мені здається, що на запитання, чи всіх успішних людей можна вважати кар’єристами, чи можна зневажати цілеспрямо­вану, працьовиту людину, яка вміє досягати поставленої мети, хоч і буває часом егоїстичною, треба відповідати, ретельно зва­живши всі «за» і «проти».

З одного боку, для багатьох видатних людей особистий успіх не байдужий, вони свідомі того, що зроблене ними є цінним, вагомим, хоч і творилося не заради слави. Яскравим прикладом може бути вірш Олександра Пушкіна «Я пам’ятник собі воздвиг неруко­творний». ГІоет пишається своєю славою, яку здобув тим, що в жорстокий час самодержавства звеличував свободу, закликав співчувати приниженим і знедоленим, і сподівається на безсмер­тя власних творів.

З іншого боку, людина, метою якої є виключно власний успіх і яка готова здобути його за всяку ціну, може втратити повагу інших, довіру до власних досягнень.

Наведу приклад із власного досвіду. У нас, учнів 10-Б, непри­язнь і недовіра до вчительки, яку всі знають як найкращого істо­рика в школі, виникли, коли вона категорично відмовилася ви­кладати в нашому класі: мовляв, їй потрібні перспективні учні, а в нас немає жодного потенційного олімпіадника.

Щоб уточнити аналізовані поняття, корисним може виявитися ще один аргумент: люди талановиті, самодостатні, захоплені творчою працею (стовідсотково — успішні!), часто байдужі до всіляких нагород, почесних звань, посад тощо. Власні мірила їхньо­го духовного зростання не мають нічого спільного з кар’єрними сходинками.

Згадаймо промовистий факт із біографії Григорія Сковороди: філософ відмовився від пропозиції стати «стовпом церкви». «До­сить і вас, стовпів неотесаних!» — ця його в’їдлива відповідь сповнена зневаги до сановників, до кар’єризму взагалі.

Отже, кар’єрист і успішна людина — це різні поняття. Для ус­пішної людини найпершою потребою є праця, і насолоду вона от­римує, коли робить її майстерно, причому зовсім не обов’язково переймається кар’єрою або славою. А кар’єрист, женучись за власним успіхом, може знехтувати справу: він не буває по-справж­ньому надійним, а отже, й успішним.

Корисні матеріали: