Твір на тему: «Майбутній фах потрібно вибирати за престижністю чи за покликанням?»

 

Прочитайте текст.

Професії бувають престижними й не дуже. Не дивно, що бать­ки часто намагаються переконати свою дитину йти навчатися на конкретний факультет університету, хоч їхня дитина того не хоче. Усе ж таки майбутній фах потрібно вибирати за прес­тижністю чи за покликанням?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

 

ОРІЄНТОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ НАПИСАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ

 

Варіант 1
Кількість слів: 265
Курсивом виділено аргументи (докази)
 
 
На мою думку, професію потрібно обирати винятково за покликанням.

Насамперед тому, що в майбутньому ви муситимете щодня хо­дити на роботу й виконувати свої обов’язки. І якщо до вибраної з міркувань престижу або заробітку справи не лежить душа й ва­ша діяльність не викликає у вас позитивних емоцій, то життя пе­ретвориться на суцільну муку. Крім того, працюючи не за покли­канням, ви ніколи не зможете досягнути в певній справі вершин, тимчасом як присвятивши себе «сродній» праці, здобудете й висо­ку кваліфікацію, й успіх, і гідну платню і, найголовніше, відчу- ватимете насолоду, душевну рівновагу та щастя.

На підтвердження аргументів наведу приклад із поки що неве­ликого власного досвіду. З п’яти років мене батьки віддали на танці. Хоча в мене нібито все добре виходило, однак досить швидко танці так набридли, що відвідувати заняття стало нестерп­ним. А от коли я стала займатися вітрильними перегонами, то зрозуміла, що ніколи не відмовлюся від цих тренувань, на які що­разу чекаю з нетерпінням. До того ж на сьогодні я вже маю сер­йозні спортивні досягнення, навіть брала участь у світовому чем­піонаті.

До сказаного варто додати ще один найвагоміший доказ. Якщо людина зраджує все те, що було в ній найкращого, нищить у собі божий дар, то вона стає руйнівником.

Яскраве образне втілення цієї думки знаходимо в повісті Ми­коли Гоголя «Портрет». Художник Чартков, її герой, зрозумів­ши, що назавжди втратив свій неабиякий малярський хист, став купувати найкращі полотна інших митців і нищити їх.

Отже, аби не тільки з користю, а й з гідністю прожити життя й почуватися щасливим, аби не стати руйнівником і не заздрити чужому успіхові, треба обирати майбутню справу, до якої маєш хист, і не лінуватися розвивати свій талант.

 

 

Варіант 2
Кількість слів: 205
Курсивом виділено аргументи (докази)
 
 
В одинадцятому класі проблема вибору фаху стає однією з найголовніших, адже від нього залежить майбутнє кожної моло­дої людини. А визначатися треба, бо професія вимагає спеціаль­них знань. Хочеться, щоб і п’ять років навчання в університеті, і робота приносили задоволення, давали відчуття самореалізацїї.

Про «сродну» працю писав ще геніальний український філо­соф Григорій Сковорода. Його думка з цього приводу була од­нозначною: людина має трудитися за покликанням. Я думаю, він мав рацію.

Марне, безрадісне життя в того, хто байдужий до своєї праці, не може в ній самореалізуватися.

Згадайте Грегора Замзу, героя повісті Франца Кафки «Пере­втілення». Працюючи комівояжером, він отримував стабільний дохід і забезпечував родину. Але чи був він щасливим? Лише пе­ретворившись на комаху, Грегор усвідомив усю марність свого життя — та нічого вже не міг повернути. Безліч людей десятки років залишаються сліпими, живуть на автопілоті, ненавидять свою роботу.

Натомість той, хто обирає фах за покликанням, може не лише на­солоджуватися процесом праці, а й досягти справжнього успіху. Ад­же натхнення — це потужні крила. Так, ми б навряд чи знали ліка­ря Антона Павловича, а п’єси Чехова — «Чайка», «Вишневий сад» і «Три сестри» — стали окрасою російської драматургії, його «Капі­танку» та десятки дотепних оповідань неможливо не любити.

Отже, фах треба обирати за покликанням, бо престижність будь-якої праці визначає майстерність і наснаженість людини, що її виконує.

 

Корисні матеріали: