Твір на тему: «Що таке геніальність?»

Твір на тему: «Що таке геніальність?»

 

Прочитайте текст.

Дуже часто бувало так, що сміливі ідеї геніальних людей або шедеври мистецтва здобували належну оцінку лише після смерті їхніх творців. А сам геній помирав у злиднях, хворий і ніким не визнаний, а іноді ще й осміяний. Що ж у такому разі геніальність ? Це Божий дар чи, можливо, своєрідна кара Господня?

Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ НАПИСАННЯ ВИСЛОВЛЕННЯ

 

Варіант 1
Кількість слів: 280
Курсивом виділено аргументи (докази)
 

Мені важко однозначно відповісти, чи є геніальність своєрід­ною Божою карою. Для цього є певні підстави.

З одного боку, щоб бути щасливим, кожному потрібно бачити, що його зусилля, його праця не марні, конче необхідне сприйняття, розуміння, схвалення іншими його діяльності. Справді, часто бува­ло так, що сміливі ідеї, оригінальні твори талановитих людей оцінювалися лише після їхньої смерті. А сам геній помирав у злиднях, хворий і ніким не визнаний, а іноді ще гнаний і осміяний. Яскравим прикладом з історії, що підтверджує цей аргумент, може бути до­ля основоположника електротехніки Ніколи Тесли, відкриття якого не раз називали маячнею, уважаючи його божевільним. До­ведений до відчаю бідністю й нерозумінням, він помер з голоду в номері готелю. Свого часу страждали від невизнання відомі вчені й митці: Джордано Бруно й Галілєо Галілей, Грегор Мендель і Вінсент Ван-Гог, Костянтин Ціолковський і Казимир Малевич...

З іншого боку, творити — найвище щастя для тих, хто має Бо­жий дар. Хто по-справжньому захоплений своєю справою, той не думає про визнання й здатний долати переслідування й нестатки, отримуючи ні з чим незрівнянну насолоду від самого процесу тво­рення, усвідомлюючи важливість своєї місії.. У скарбниці україн­ської літератури чимало творів, де йдеться про це. Серед них вірш Тараса Шевченка «О думи мої! О славо злая!..», ліричному героєві якого належать слова: «Караюсь, мучуся... але не каюсь!..» Митець, для якого найтяжчим випробуванням була підла заборо­на писати й малювати, не міг зрадити своє покликання, свою му­зу, не міг не творити.

Отже, талант, геніальність, тобто те, що є найкращим у кожно­го, не може бути карою Бога — це його найцінніший дар. Щоб він повністю розкрився, потрібне розуміння, підтримка інших, але, як ми пересвідчилися, розвиток і реалізація таланту часто пов’язані зі стражданнями, боротьбою, зумовленими подоланням перешкод, даючи, однак, при цьому людині найвище щастя — бу­ти творцем.

Корисні матеріали: